Primary Language Identifiers

0x00
Neutral
0x36
Afrikaans
0x1c
Albanian
  1. x01
Arabic
0x2d
Basque
  1. x02
Bulgarian
0x23
Byelorussian
  1. x03
Catalan
  1. x04
Chinese
  1. x05
Czech
  1. x06
Danish
0x13
Dutch
0x09
English
0x25
Estonian
0x29
Farsi
0x0b
Finnish
0x0c
French
  1. x07
German
  1. x08
Greek
0x0d
Hebrew
0x0e
Hungarian
0x0f
Icelandic
0x21
Indonesian
0x10
Italian
0x11
Japanese
0x2c
Kampuchean
0x12
Korean
0x2b
Laotian
0x26
Latvian
0x27
Lithuanian
0x2f
Macedonian
0x28
Maori
0x14
Norwegian
0x15
Polish
0x16
Portuguese
0x17
Rhaeto Roman
0x18
Romanian
0x19
Russian
0x1a
Serbo Croatian
0x1b
Slovak
0x24
Slovenian
0x2e
Sorbian
0x0a
Spanish
0x30
Sutu
0x1d
Swedish
0x1e
Thai
0x31
Tsonga
0x32
Tswana
0x1f
Turkish
0x22
Ukrainian
0x20
Urdu
0x33
Venda
0x2a
Vietnamese
0x34
Xhosa
0x35
Zulu

Software for developers
Delphi Components
.Net Components
Software for Android Developers
More information resources
MegaDetailed.Net
Unix Manual Pages
Delphi Examples
Databases for Amazon shops developers
Amazon Categories Database
Browse Nodes Database